CSR

MEOTINE oppfordrer alle leverandører til å forplikte seg på sertifiseringssystemet. Vår stretegi er å sikre en sterkere integrasjon av sertifisering hos MEOTINE som pelsmerke. Vi tilbyr nå kolleksjoner med vaskebjørn- og revpels, som utelukkende kommer fra sertifiserte Saga farmer.

«Alle MEOTINEs designs med rev- og vaskebjørnspels kommer kun fra sertifiserte Saga Furs.»

Fur by Saga støtter The Farm Certification Project, som er stiftet av The Finnish Fur Breeders Association (STKL) i 2005. Farm Certification krever dokumentasjon og kontinuerlig utvikling av avl-standarder, i relasjon til det som opprettholdes i europeisk lovgivning.

Last ned våre sertfikater her

Vi anvender ikke skinn eller pels ifra ville dyr som har vært i fangenskap. Det er viktig å påpeke at majoriteten av dyrene ikke er fanget med formål om å produsere pels, men av hensyn til miljømessige aspekter.

Som en del av Agreement on International Humane Trapping Standards (AIHTS) skal alle feller med alle formål følge en human standard. Uavhengig av dyreart, skal fellene ta livet av dyret momentant. Fellene skal ha tilsyn en dag etter de har blitt plassert.

MEOTINE. har implementert AIHTS som standard.

Alle aktiviteter på farmene skjer på stedet, for å begrense nødvendigheten av dyretransport. Dermed reduseres også bruken av CO2 til et minimum.

Utover det blir alle biprodukter av pelsproduksjonen utnyttet. Dyrefett fra mink blir brukt i produksjon av bio-diesel. Det resterende blir brukt til CO2-nøytral energi, i form av gjødsel til avlinger, sementproduksjon, mm. Pelsdyrene blir matet med biprodukter fra fiske-og kjøttindustri, som ellers ikke hadde blitt utnyttet.

 

PRODUKSJON

MEOTINE. forplikter seg på å sikre at alt av arbeid i forbindelse med virksomhetens forsyningskjede er sikkert, at mederbeiderne blir behandlet med respekt og verdighet, samt. en miljøansvarlig produksjonsprosess. MEOTINE sine leverandører er forpliktet til å overholde alle lover, regler og reguleringer som gjør seg gjeldende i de landende de opererer i. MEOTINE kan besøke (og/eller få eksterne monitorer til å besøke) leverandørenes fasiliteter – både med og uten forvarsel for å sikre at ovenstående blir overholdt. Overtredelse kan på lovlig vis resultere i øyeblikkelig oppsigelse som leverandør for MEOTINE.

 

MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSKRAFT

Alle leverandører skal overholde Menneskerettighetene og behandle alle medarbeidere med verdighet og respekt. Barnearbeid er strengt forbudt og leverandører får ikke under noen omstendigheter ansette barn. Minimunsalderen for ansettelse er 18 år, eller minimunsalderen for å kunne gjennomføre den relevante og obligatoriske opplæring i det gjeldende land. Minimumsalderen for ansettelse blir avgjort av hvilken regel som veier tyngst i det gjeldende land. Avtalen forbyr ikke ansettelse av personer i praktikk, så lenge kontrakten er i overenstemmelse med Artikkel 6 eller Artikkel 7 i ILO Minimum Age Convention nr. 138